Online živá knižnica 2020 - téma šikana

23.12.2020

V spolupráci s EDUMA, n.o. sme realizovali kompletnú prípravu videí ( produkcia a postprodukcia ) do inovatívneho vzdelávacieho portálu Online živá knižnica na tému šikana.

Online živá knižnica je inovatívny vzdelávací portál, ktorý využíva najstaršiu a veľmi efektívnu metódu vzdelávania - storytelling. Učenie sa cez rozprávané príbehy je jedným z mála nástrojov, ktorý dokáže vzdelávať a zaujať všetky učiace sa typy detí a mladých ľudí. Vo viacerých krajinách je bežnou súčasťou formálneho vzdelávania, keďže ide o najinteraktívnejšiu formu procesu učenia sa. Na Slovensku doteraz chýbal.

  Tieto videá nájdete a viac o projekte Online živá knižnica sa dozviete tu.