Megazín

07.01.2021

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie sa v lete 2020 rozhodli vytvoriť online informačno-komunikačný projekt MEGAZÍN, ktorý formou pravidelného internetového vysielania v týždennej periodicite dodnes oslovuje rómsku mládež vo veku 11 - 17 rokov predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

Realizáciou bola poverená spoločnosť Art Society s.r.o.. Na projekte sme sa podielali v rámci zabezpečenia samotnej produkcie ako aj zvukovou postprodukciou videí a prípravou zvukových výstupov pre rómske národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

  Viac informácií o projekte nájdete tu. 

Videá z rubriky Hlas mladých nájdete tu. 

Videá z rubriky Porada nájdete tu.

Videá z rubriky Príbeh nájdete tu.

Videá z rubriky Juniori a Anketa nájdete tu.

Videá z rubriky Muzička nájdete tu.

Videá z rubriky Desať slov nájdete tu.

Videá z rubriky Premena nájdete tu.


Medializácia: