Audio-vizuálna tvorba

AKANA -TERAZ

30.09.2022

AKANA - TERAZ je inšpiratívny magazín ( nielen ) pre rómsku mládež, ktorý je plný pozitívnych vzorov a motivácií a v ktorom sa mladí, mediálne činní Rómovia a Rómky rozhodli cez silné príbehy svojich rómskych rovesníkov meniť negatívny mediálny obraz Rómov na Slovensku.

DepiSTÁŽisti

29.12.2021

časozberný minidokument pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie z roku 2021.

séria diskusií k Sčítaniu ľudu 2021 a k rozvoju identity rómskej menšiny v slovenskom a rómskom jazyku od EDUMA, n.o.. Kompletnej audiovizuálnej realizácie a príprave podcastov sa ujala práve naša spoločnosť.

ROMALE

25.01.2021

ROMALE je mediálny internetový projekt, ktorý ponúka nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku očami rómskych novinárov, aktivistov a ich hostí.

Megazín

07.01.2021

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie sa v lete 2020 rozhodli vytvoriť online informačno-komunikačný projekt MEGAZÍN, ktorý formou pravidelného internetového vysielania v týždennej periodicite dodnes oslovuje rómsku mládež vo veku 11 - 17 rokov predovšetkým z marginalizovaných...

V spolupráci s EDUMA, n.o. sme realizovali kompletnú prípravu videí ( produkcia a postprodukcia ) do inovatívneho vzdelávacieho portálu Online živá knižnica na tému šikana.